Отуз-адырда 4 сотик чек сатылат,коргон тосулган,кызыл китеп бар

Отуз-адырда 4 сотик чек сатылат,коргон тосулган,кызыл китеп бар

Отуз-адырда 4 сот.чек сатылат,коргон тосулган,кызыл китеп бар.Центр.Баасы келишим