Частный школ садикке балдарды таашыганы шофер керек

Частный школ садикке балдарды таашыганы шофер керек

Частный школ садикке балдарды алып барып алып келгенге 7 оорунду машинасы бар шафёр керек.