Жумуш издеймин жашым 25 коргон нерсени оздоштуруп кете алам

Жумуш издеймин жашым 25 коргон нерсени оздоштуруп кете алам

Графиги 5/2 болсун садиктер болсо жакшы болмок