4 комнат уй сатылат Ош шаары Токтогул парк

4 комнат уй сатылат Ош шаары Токтогул парк

Токтогул паркынын оозунда Ак Буура жээгинде жашаганы любой бизнеске ылайыктуу уй.