Улгайган апаларды караймын.

Улгайган апаларды караймын.

Мен Улгайган апларды караймын эгер болсо чалыныздар өзүм медикмин