1.5 кабаттуу уй сатылат

1.5 кабаттуу уй сатылат

Ош шаарында уй саталат.