Тез арада Байелден чек сатылат 3 бөлмөлүү үйү бар.

Тез арада Байелден чек сатылат 3 бөлмөлүү үйү бар.

Тез арада Байелден чек сатылат 3 бөлмөлүү үйү жана чоң үйгө фундамент куйулган суу, свет, кызыл китеби бар. Айланасы тосулган Баасы келишим түрдө