6 бөлмөлүү батир сатылат

6 бөлмөлүү батир сатылат

не законченный 2х этажный дом