1 бөлмөлүү батир ижарага берилет , в центре

1 бөлмөлүү батир ижарага берилет , в центре

Калык акиева/токтогула, 4эт,все есть