Кыргыз тилден жана адабият сабактарынан ОРТ га даярдайм, репетитор кыр

Кыргыз тилден жана адабият сабактарынан ОРТ га даярдайм, репетитор кыр

Кыргыз тилинен репетитор, ОРТ, Кыргыз тест боюнча даярдоо