Ысык Көлдүн жээгинен жер тилкеси сатылат

Ысык Көлдүн жээгинен жер тилкеси сатылат

Зем уч.на берегу Иссык куля Южный берег р.Тон рядом пансионатом Зорька