Учар дачадан 5 сотых жер сатылат .200 миң сом

Учар дачадан 5 сотых жер сатылат .200 миң сом

Учар дачадан 5 сотых жер сатылат .200 миң сом