Чогу жашаганга кыздар керек район Пишпек баардык шарты бар.  ***

Чогу жашаганга кыздар керек район Пишпек баардык шарты бар. ***