Кайрыгачтан 6 сотых жер сатылат

Кайрыгачтан 6 сотых жер сатылат

Кайрыгачтан 6 сотых жер сатылат.Баасы келишим баада.