Морожный чыгарган аппарат сатылат. Баасы келишим баада.

Морожный чыгарган аппарат сатылат. Баасы келишим баада.