Суннот кийим сатылат , сапаты сонун.

Суннот кийим сатылат , сапаты сонун.

Суннот кийим сатылат , сапаты сонун.