Күнтуу айчлынан 5 моток жер участок сатылат Бишкек

Күнтуу айчлынан 5 моток жер участок сатылат Бишкек