Кой сатылат козусу менен баткен

Кой сатылат козусу менен баткен