Соолжылаан сатылат нарын

Соолжылаан сатылат нарын

Калифорния соолжылааны сатылат. Баасы 1 кг 1000 сом.