ЧПУ станок кызматы жыгачка оймо чийме гүлдөр Баткен

ЧПУ станок кызматы жыгачка оймо чийме гүлдөр Баткен

ЧПУ фрезерный станок кызматтары Баткен шаарында