Сүзмө, курут, каймак, сары май сатылат. Тоңдуку.

Сүзмө, курут, каймак, сары май сатылат. Тоңдуку.

Сүзмө, курут, каймак, сары май сатылат. Натуральный халал. Тоңдуку. 0