Языковые курсы ОНЛАЙН!

Языковые курсы ОНЛАЙН!

ОНЛАЙН ТИЛ ҮЙРӨНӨБҮЗ: - орус - англис - түрк - корей - немис - араб Аптасына 3/5 жолу бир сааттан Whatsapp видеочалуу аркылуу ҮЙРӨНӨБҮЗ [группага текст, сүрөт, видео жөнөтүп эмес ] групповой видеозвонокто 2-3 гана студент болот! БИЗ ҮЙРӨТПӨЙБҮЗ, БИЗ СҮЙЛӨТӨБҮЗ! Языковые курсы ОНЛАЙН! - русский -ангийский -турецкий -корейский -немецкий -арабсикй 3/5 раз в неделю по часу По видеозвонку через Watsapp (в групповом занятии по 2-3 студента) Т: *** (вотсап) ***