Окуу борборуна өз алдынча иштете алам деген управляющий менеджер керек

Окуу борборуна өз алдынча иштете алам деген управляющий менеджер керек

Окуу борборуна өз алдынча иштете алам деген управляющий менеджер керек