Той тамашаларда идиш-аяк (посуда) жууйбуз

Той тамашаларда идиш-аяк (посуда) жууйбуз

Той тамашаларда идиш-аяк (посуда) жууйбуз Кызмат акы келишимдүү