Карниз Франтон Слив жана башка жумуштарды жасайбыз  ***  +ват

Карниз Франтон Слив жана башка жумуштарды жасайбыз *** +ват

Карниз Франтон Слив жана башка курулуш иштерин жасайбыз келишим баада Бишкек шаар ичинде ***