Боз уй сатылат бозуй жазайбыз басы келишим турдо

Боз уй сатылат бозуй жазайбыз басы келишим турдо

Бозуй сатылат базы келишим турдо сакас кабылалабыз