Автошкола

Автошкола

АВТОМЕКТЕП ОНЛАЙН!? ? Категориялар: "В" Женил автоууналар 2, 5 ай окуу ? ? "ВС" Женил жана жук ташуучу автоууналар 3,5 ай окуу ?? Окуу графиги: Жумасына 5 кун, 1,5 сааттан. Онлайн сабак 19:00 до ?Керектуу документтер: ?Паспорт копия ?Фото 3*4 4 шт. ?Окуу контрагы: В - категория 6000 сом ВС -категории 8500 сом *** , *** ,