"Мор" үйлөрдүн морлорун тазалайбыз

"Мор" үйлөрдүн, чайханалардын, кафелердин, жана банялардын морлорун тазалайбыз.