Фотошоп жана корол билген бала керек

Фотошоп жана корол билген бала керек

Фотошоп жана корол билген бала керек. Айлыгы келишим баада.