Эшик орнотуу/установка дверей

Эшик орнотуу/установка дверей

Стаж 3-5жыл.Профессионалдык инстуменнтер,добор орнотуу, Замок тешүү