Уй сатылат. Чуйский семиз

Уй сатылат. Чуйский семиз

???