Юго-Восток Ул: Исанова дом 37 кв 7 ден 2 бөлмөлүү үй сатылат.

Юго-Восток Ул: Исанова дом 37 кв 7 ден 2 бөлмөлүү үй сатылат.

Юго-Восток Ул: Исанова дом 37 кв 7 ден 2 бөлмөлүү үй сатылат.2-этаж . Баасы келишим баада.