Ошкага сим-карта сатканы балдар жана кыздар керек

Ошкага сим-карта сатканы балдар жана кыздар керек

Ошкага сим-карта сатканы балдар жана кыздар керек.Айлыгы 15 миңден жогору .