Кең сай массивинде 6сотых жер сатылат

Кең сай массивинде 6сотых жер сатылат

Документи өзүмүн атымда,түз жерде чоң жолдун боюнда