Машина бар жумуш керек курьер болсо деле болот

Машина бар жумуш керек курьер болсо деле болот

День ночь айырма жок