Кайрагачтан 6 сотых чек сатылат.

Кайрагачтан 6 сотых чек сатылат.

Кайрагачтан 6 сотых чек сатылат. Суу, свет, кызыл китеби бар. Баасы келишим түрдө