Тез арада Байелден жаңы бүткөн 6 бөлмөлүү жер үй сатылат.

Тез арада Байелден жаңы бүткөн 6 бөлмөлүү жер үй сатылат.