Торпок сатылат! 7 айлык(ургаачы).Баасы 35 сом.Т: ***

Торпок сатылат! 7 айлык(ургаачы).Баасы 35 сом.Т: ***

Торпок сатылат! 7 айлык(ургаачы).Баасы 35 сом.Т: *** , ***