Дачадан Проектируемая көчөсүнөн 4,5 сотых жер участогу сатылат.

Дачадан Проектируемая көчөсүнөн 4,5 сотых жер участогу сатылат.