12 сотук жер сатам Кызыл китеби бар

12 сотук жер сатам Кызыл китеби бар

Уй салса коро салса болот крант чыгарсан болот