Орус тилдүү башталгыч класстардын мугалими керек.

Орус тилдүү башталгыч класстардын мугалими керек.

Орус тилдүү башталгыч класстардын мугалими керек. Тажрыйбасы артыкчылык болот.