2 болмолу Вагон сатылат ичи жасалган срочна

2 болмолу Вагон сатылат ичи жасалган срочна