Таза, тыкан, тынч жашаган Кыздарга, балдарга квартира берилет.

Таза, тыкан, тынч жашаган Кыздарга, балдарга квартира берилет.

Кыздар, Балдарга койка место берилет. Семейныйлар алынбайт! ЮГО- ВОСТОК ПЕТРОВА ОШКУ