Контейнер сатылат Узуну алты метр отуз адырда чириги жок 60000 мин сом

Контейнер сатылат Узуну алты метр отуз адырда чириги жок 60000 мин сом

Кантинер сатылат таза чириги жок отуз адырда алты метир