Ишкаван айылынын бутушундо, Кызыл-Байрактын башында 6 сот жер сатылат

Ишкаван айылынын бутушундо, Кызыл-Байрактын башында 6 сот жер сатылат

Ишкаван айылынын бутушундо, Кызыл-Байрактын башында 6 сот.Участок сатылат