Тункуго жумуш издейм ар кандай жумуш

Тункуго жумуш издейм ар кандай жумуш

*** жумуш издейм