Келечек базарына сатуучу кыз керек. Тажрыйбасы бар.

Келечек базарына сатуучу кыз керек. Тажрыйбасы бар.