Контейнер сатылат узуну алты метр баасы 60000

Контейнер сатылат узуну алты метр баасы 60000

Кантенер саатылат басы 60000