Западный жакка пирожки жасаганы бир эже керек.

Западный жакка пирожки жасаганы бир эже керек.

Западный жакка пирожки жасаганы бир эже керек. К. Алтыбаев мектептин (60жылдык) тушунда.