Семиз кой сатылат 9500 сом Т: ***

Семиз кой сатылат 9500 сом Т: ***

Семиз кой сатылат 9500 сом Т: ***